Vai padomju mīlestības svētki?

februāris 21, 2010

Katru gadu Latvijā tiek diskutēts par 8. marta nozīmi. Sabiedrībā viedokļu amplitūda svārstās no pilnīgas svētku noliegšanas kā Padomju okupācijas atribūta līdz to pilnīgai asociācijai ar pavasara un mīlestības svētkiem. Vēl lielāku neskaidrību rada šo svētku plašā atzīmēšana Rietumvalstīs, kur tie netiek saistīti ne ar sabrukušā Padomju režīma glorifikāciju, ne arī mīlestības apliecinājumiem. Kas tad ir Starptautiskā sieviešu diena un kāda ir tās nozīme mūsdienu demokrātijas attīstībā pasaulē?

Starptautiskās sieviešu dienas vēsture meklējama 20. gadsimta sākumā ASV, kad ik gadu februāra beigās sievietes izgāja demonstrācijās, lai iestātos par vienlīdzīgām tiesībām ar vīriešiem gan politikā, gan darba vietās, gan arī privātajā dzīvē. Sākot ar 1910. gadu, šī tradīcija sāka izplatīties Eiropas valstīs. Būtisku lomu turpmākai Sieviešu dienas attīstībai deva starptautiskās sociāldemokrātu organizācijas (II Internacionāle) 1911. gada kongresā pieņemtais lēmums par tās atzīšanu visas Eiropas mērogā. Ņemot vērā kreisi centrisko partiju nozīmīgo lomu Eiropas valstu sabiedrībās, Starptautiskās sieviešu dienas atzīmēšana guvusi augstu popularitāti. Sākot ar 1917. gadu, Starptautiskā sieviešu diena tiek svinēta tieši 8. martā (iepriekš atkarībā no valsts svinības notika laika posmā no februāra beigām līdz marta vidum).

Aktivizējoties starptautiskajai sieviešu kustībai, par kuras neatņemamu sastāvdaļu kļuvusi 8. marta atzīmēšana, sievietes guvušas vienlīdzīgas vēlēšanu un darba tiesības. Nopietni uzlabojumi notikuši privātajā dzīves sfērā, sievietēm izcīnot iespēju šķirt laulību, legalizējot kontracepcijas līdzekļus un abortus (tiesības uz savu ķermeni). Kā vienu no lielākajām sieviešu tiesību aktīvistēm Latvijā varētu minēt dzejnieci Aspaziju, pateicoties kuras kaismīgajām runām Satversmes sapulces sēdēs, Latvijas civillikumā tika iestrādātas normas, kas ļāva noslēgt laulību ne vien baznīcā, bet arī civilā kartībā, kā arī sniedza iespējas pēc sievietes iniciatīvas iesniegt laulību šķiršanas pieprasījumu.

Diemžēl joprojām pastāvošie dzimumu stereotipi liedz pilnā mērā sievietēm attīstīt līdzvērtīgu profesionālo karjeru ar vīriešiem. Par to liecina dzimumu ieņēmumu struktūra. Vidēji Eiropas Savienībā sievietes saņem par 15% zemāku atalgojumu nekā vīrieši. Lai nopelnītu tikpat lielu gada algu kā vīriešiem, sievietēm vidēji nepieciešams strādāt līdz nākamā gada 22. februārim. Ienākumu starpība rodas stereotipu rezultātā, kas nosaka dalījumu tā saucamajās vīriešu un sieviešu profesijās, amatu un ienākumu sadalē. Tā, piemēram, Latvijā zemāk atalgotās skolotāju (78 % nodarbināto sievietes), veselības un sociālās aprūpes (84% nodarbināto sievietes) profesijas tiek uzskatītas par tipisku sieviešu nodarbošanos. Turpretim uzņēmumu vadība (no 30 000 Latvijas uzņēmēju tikai 7 000 sievietes), finanšu sfēra (61% nodarbināto vīrieši), transports un telekomunikācijas (69% nodarbināto vīrieši) tiek uzskatītas par tā saucamajām vīriešu profesijām. Arī mājas darbi joprojām netiek dalīti vienlīdzīgi.

Starptautisko sieviešu dienu pasaulē pazina vēl pirms Padomju režīma izveidošanās Krievijā un ilgi pirms Latvijas okupācijas. Starptautiskā sieviešu diena nav tieši saistāma ar Padomju ideoloģiju, ja vien neplānojam atteikties no Padomju Savienībā atzītajām Jaungada svinībām un Zinību dienas 1. septembrī. Sieviešu dienas ietvaros mēs atzīmējam panākumus dzimumu līdztiesības nodrošināšanā, kā publiskajā, tā arī privātajā dzīves sfērā. Tie ir panākumi sabiedrības pilnvērtīgas attīstības nodrošināšanā. Šī iemesla vārdā aicinu apzināties – nav vājā un stiprā dzimuma, bet gan ir vājas un stipras personības.

Advertisements

Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: